Tre (nokså) gode venner... og jeg

Etter at Solan kom i huset har Nealas tilværelse endret seg radikalt. Hun har fått en beundrer/beskytter - enten hun vil eller ikke. Der Neala går foran, skynder Solan seg etter.

Etter hvert ble det klart at Solans krav om å leke langt oversteg Nealas ønske om å delta. En eldre dame har behov for litt ro og harmoni rundt seg, og disse ordene er ikke framtredende i Solans personlige ordbok. Hvordan løse en slik situasjon?

Løsningen ble selvfølgelig å anskaffe en kamerat til Solan. Og det var ikke noe alternativ - også nestemann skulle komme fra Siljans Connection.

Så rett før påske 2016 ble lille Mattis hentet i Enköping. Det var en lang reise,- litt over 45 mil hver vei - men han ga ikke fra seg en lyd hele veien.

Mattis har til fulle oppfylt min plan for å skape mer glede i huset. Han og Solan freser omkring både ute og inne, og Neala har kunnet trekke seg tilbake i en rolig pensjonisttilværelse. Det er litt krangling mellom gutta innimellom, for det meste utløst av Mattis' frekkhet ovenfor Solan, men i det store og hele har de enorm glede av hverandre.